Om projektet

"Den aktive bogreol" - Børnenes egen bogreol

Projektet "Den Aktive Bogreol" er skabt med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens læselystpulje og er etableret som et tæt samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og personalet fra DUS'erne (SFO'erne) på 5 skoler i Aalborg kommune. Projektperioden løb fra januar 2020 til ultimo juni 2021.

De 5 deltagerskoler er Gug skole, Nr. Uttrup skole, Nøvling skole, Sofiendalskolen og Tornhøjskolen. Der er stor diversitet mellem de 5 skoler både i størrelse, placering og demografisk grundlag, hvilket skal være med til at sikre, at projektets erfaringer kan anvendes bredt på skoler på tværs af kommunen.

Målet med Den Aktive Bogreol er at tænde gnisten i børn og deres læselyst. Den slags tager tid -  og tid er en begrænset ressource. I timerne i børnenes DUS (SFO) er der imidlertid rum og mulighed for, at gå på opdagelse i de universer, som læsningen åbner op for.

Den Aktive Bogreol er børnenes egen og kobler det, de læser, sammen med deres interesser, fælles aktiviteter, spil og leg. Børnene har selv været med til at pimpe/udsmykke reolerne, og de er selv med til at bestemme indholdet i dem - fx ved at deltage i afstemninger her på siden eller efter booktalks fra biblioteket. 

Samarbejdet mellem Bibliotek og DUS/SFO

Samarbejdet mellem bibliotek og DUS (SFO) i Aalborg kommune er noget nyt, men samtidig helt oplagt: Personalet i DUS'erne har adgang til børnene i deres fritid og med støtte fra biblioteket, kan de gøre læsning og litteratur attraktivt og tilgængeligt for børnene.

DUS-personalet kender desuden børnene og deres interesser og kan derfor med støtte fra biblioteket hjælpe det enkelte barn til at få en god oplevelse med læsning og bøger. Biblioteket biddrager med al sin viden om litteratur og udvælgelse af bøger, der er gode - også for de voksne. Ét af bibliotekets mantraer i projektet har været, at hvis vi kan få den voksne til at nyde de bøger, de bruger sammen med børnene, så vil det smitte endnu mere af på deres små poder.

Det er Aalborg Bibliotekerne og DUS'ernes pædagogiske personale, der i fællesskab med børnene skaber indholdet til reolen. Indholdet tager udgangspunkt i litteraturen, men åbner den, og gør den levende og aktiv gennem fælles aktiviteter forankret i pædagogisk praksis.

Hvad er "Den aktive bogreol"

Vi valgte reolen som omdrejningspunkt for projektet, fordi en reol er en genkendelig ramme for et barn - og fordi vi håber, at den kan blive indgangen til andre bogreoler i børnenes liv, fx dem i hjemmet, på skolen eller på folkebiblioteket.

Den aktive bogreol består af følgende elementer:    

  • Aktivitetssæt: Sættene skabes ud fra og integreres i de aktiviteter, der i forvejen foregår på DUS'erne. Et aktivitetssæt består af et emne, hvor der er tilknyttet 4 lege, der alle understøttes af bøger. Alle legene kan skaleres efter børnegruppens størrelse og alder, samt den tid der er til rådighed. I sættene tages der udgangspunkt i både fysisk og digitalt materiale.

  • DUS-challenge: Udfordringer eller opfordringer fra én DUS til en anden, der gerne munder ud i et produkt. Formålet er at skabe fællesskab mellem DUS'erne på tværs af skolerne og kommunen (efter endt projektperiode er DUS-challenge ændret til at kunne bruges internt på skolen mellem grupper af børn i DUS)

  • Bøger: Lækre, nye bøger der rammer ned i børnenes interesser. Bøgerne i reolen er de bedste til aldersgrupperne i DUS'erne. De er blevet vurderet af bibliotekets personale, hvilket garanterer, at de bøger - børnene præsenteres for - er aktuelle, alderssvarende og gode at læse. Da børnene følges af deres forældre/voksne hen i DUS'en, har et forkus også været at finde bøger, der er gode at læse sammen, og som de voksne kan lide. For hvis den voksne bliver overrasket, rørt eller noget helt tredje af den bog, der læses, så gør børnene det også
     
  • Bogvalg: Børnene i DUS'erne skal selv have indflydelse på, hvilke bøger der står i reolen; og derfor er de med til at vælge titler til reolen ca. hver anden måned.
     
  • Anbefalinger: Børnene opfordres af de voksne i DUS'en til at dele deres læseoplevelse; men de kan også gøre det gennem bogmærker, hvor det enkelte barn kan tegne bogens stemning og skrive de 3 vigtigste ord om bogen.

For nærmere information om Den Aktive Bogreol, kontakt projektleder Lone Damgaard på lone.damgaard@aalborg.dk

Læs hvordan du redder verden med "den aktive Bogreol" via dette Link

Læs afslutningsrapporten med evaluering af den aktive bogreol via dette link

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens læselystpulje via dette link

Læs Slots- kulturstyrelsens nationale evaluering udformet af Gitte Balling via dette link 

Læs de 6 anbefalinger til læselyst i DUS/SFO'er som er resultatet af den nationale evaluering via dette link